Direktorė – Irena Girdvainienė.

Metodininkė – Agnė Krušinskienė.

Vyr. buhalterė – Audronė Klimovaitienė.

Buhalterė – Danė Jonaitienė.

Ūkvedė – Vitalija Žeimienė.

Raštvedė – Eglė Kontutienė.