Direktorė – Irena Girdvainienė, II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Metodininkė – Vilma Lupeikienė.

Vyr. buhalterė – Audronė Klimovaitienė.

Buhalterė – Danė Mažuknienė.

Ūkvedė – Vitalija Žeimienė.

Raštvedė – Agnė Krušinksienė