pradinisAkmenės rajono savivaldybė Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“.

Adresas – Ramučių g. 1, LT-85138 Naujoji Akmenė.

El. paštas – buratinas@akmene.lt

Internetinė svetainė – www.lopselis-darzelis.lt

Tel./faksas – (8 425) 57 008, mob. 8 (620) 79 097.

Mokyklos tipas – lopšelis-darželis.

Mokomoji kalba – lietuvių kalba.

 

Direktorius – Irena Girdvainienė, II vadybinė kategorija.

 

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkas – Dovilė Strakšaitė.

 

Nariai: Gražina Bogdelienė, Dalia Gylienė, Gitana Makarevičienė, Lina Erlickienė, Jolanta Vitkūnienė.

 

Lopšelio-darželio vizija: moderni, šiuolaikiška, trijų ugdymo(si) pakopų įstaiga.

 

Lopšelio-darželio misija: sveikatą stiprinantis, saugus ir užtikrinantis lygias galimybes visiems ugdytiniams, kokybišką ugdymą ir palankias galimybes ugdytinių saviraiškai teikiantis lopšelis-darželis.

 

Lopšelio-darželio tikslai: kurti saugų, kokybišką, vaiko raidą atitinkantį ikimokyklinį ir rpeišmokyklinį ugdymą bei padėti jam pasirengti mokytos pagal prdinio ugdymo programą.

 

Lopšelio-darželio uždaviniai:

  • teikti vaikui nuo 0 iki 6 (7) metų kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
  • saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinti judėjimo, saugumo poreikius, plėtoti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius;
  • ugdyti gebėjimą suprasti, suvokti kalbos prasmę, ją vartoti bendraujant, išreikšti save pažįstant pasaulį;
  • plėtoti vaiko socialinę ir emocinę patirtį;
  • žadinti vaiko poreikį pažinti aplinkinį pasaulį, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus;
  • padėti vaikui ir šeimai pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus, sudaryti sąlygas etninei vaikų saviraiškai;
  • kurti modernios pedagogikos modelius, skleisti pozityviąją patirtį.