pradinisAkmenės rajono savivaldybė Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“.

Adresas – Ramučių g. 1, 85138 Naujoji Akmenė.

El. paštas – buratinas@akmene.lt

Internetinė svetainė – www.lopselis-darzelis.lt

Tel./faksas – 8 425 57 008, mob. 8 620 79 097.

Mokyklos tipas – lopšelis-darželis.

Mokomoji kalba – lietuvių kalba.

 

Direktorius – Irena Girdvainienė.

 

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė – Dovilė Dapkuvienė.

 

Nariai: Gražina Bogdelienė, Dalia Gylienė, Aušra Valančiuvienė, Mindaugas Taškus, Agnė Krušinskienė, Aušra Gudienė.

 

Lopšelio-darželio profesinės sąjungos pirmininkė – Dovilė Dapkuvienė.

Pavaduotoja – Vilda Pupštienė.

Sekretorė – Ingrida Kazazajevienė.

 

Lopšelio-darželio vizija: demokratiška, moderni, šiuolaikiška, atvira naujai patirčiai ugdymo įstaiga.

 

Lopšelio-darželio misija:

įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas, atitinkančias vartotojų poreikį, ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi ir priežiūros bei tėvų (globėjų/rūpintojų) lūkesčius, švietimo paslaugas. Sukurti  saugią ir funkcionalią edukacinę aplinką, tenkinančią vaikų ugdymo(si) poreikius.

 

Lopšelio-darželio tikslai: kurti saugų, kokybišką, vaiko raidą atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei padėti jam pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

 

Lopšelio-darželio uždaviniai:

  • teikti vaikui nuo 0 iki 6 (7) metų kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
  • saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinti judėjimo, saugumo poreikius, plėtoti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius;
  • ugdyti gebėjimą suprasti, suvokti kalbos prasmę, ją vartoti bendraujant, išreikšti save pažįstant pasaulį;
  • plėtoti vaiko socialinę ir emocinę patirtį;
  • žadinti vaiko poreikį pažinti aplinkinį pasaulį, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus;
  • padėti vaikui ir šeimai pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus, sudaryti sąlygas etninei vaikų saviraiškai;
  • kurti vidaus ir lauko edukacines erdves, skleisti pozityviąją patirtį.