Naujienos

Paskelbta: 2019-05-15

Lopšelio-darželio „Buratinas“ priešmokyklinio ugdymo grupės „Bitutės“ ugdytiniai su auklėtojomis 2019 m. gegužės 13 d. buvo pakviesti į […]

Paskelbta: 2019-05-15

As­mens hi­gie­na – svar­bi kiek­vie­no žmo­gaus svei­ko gy­ve­ni­mo da­lis, ku­ri pa­de­da ap­si­sau­go­ti nuo dau­ge­lio užkrečiamųjų li­gų. Higienos […]

Paskelbta: 2019-05-11

2019 m. gegužės 11 d.  tarptautiniame šokių konkurse ,,Baltic Amber Jūrmala 2019″ dalyvavo 5 Naujosios Akmenės šokių […]

Paskelbta: 2019-05-11

  2019 m. gegužės 11 d. Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio ,,Buratinas“ vaikų komanda vyko dalyvauti „Lietuvos mažųjų […]

Paskelbta: 2019-05-10

Gegužės 10 d. – minima pasaulinė judėjimo diena. Tai tarptautinė diena, kurią inicijavo Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) […]