Įstaigoje veikia darbo grupės:

Gamtosauginės mokyklos komitetas

Sveikatinimo darbo grupė

Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Metinės veiklos programos rengimo darbo grupė

Strateginio plano rengimo darbo grupė

Sveikatą stiprinančios mokyklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Darbuotojų skatinimo darbo grupė