1. Edukacinė erdvė: „Mažųjų laboratorija“

Edukacinės erdvės tikslas:

Atidžiai žiūrinėjant, klausant, uodžiant, liečiant, klausinėjant, ieškant informacijos

įvairiuose šaltiniuose, sužinoti apie gyvosios ir negyvosios gamtos objektus bei

reiškinius.

Uždaviniai:

 1. Būti smalsiems, domėtis, norėti pažinti, išsiaiškinti kas ir kodėl vyksta;
 2. Gebėti kelti problemas, klausimus ir tyrinėjimo tikslus, numatyti (spėti) laukiamus tyrinėjimo rezultatus;
 3. Gebėti apmąstyti tyrinėjimo rezultatus, juos aptarti ir padaryti išvadas;
 4. Žinoti ir suprasti saugaus tyrinėjimo taisykles.
 5. Suteikti džiugių emocijų.

Galimos veiklos edukacinėje erdvėje „Mažųjų laboratorija:

 • Sėti sėklas, stebėti jų dygimą (lyginti kaip augalų augimą veikia šviesa, laistymas);
 • Daryti eksperimentus, stebėti vienų medžiagų virsmą kitomis (kai išardome ir sudedame kitaip, kai tirpiname, šildome, šaldome medžiagas);
 • Daryti darbelius iš gamtinės medžiagos.

  

 

 

 

 

 

 

2. Edukacinė erdvė: „Mažųjų teatras“

Edukacinės erdvės tikslas:

Improvizuotai vaizduoti savo paties ar lėlės (žaislo) judesius, veiksmus, žodžius,

balso intonacijas, veido mimikas.

Uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti siužetą prieš žaidžiant-vaidinant;
 2. Parūpinti daiktų, žaislų, įvairių rūšių teatro įrangos, drabužių, dekoracijų, laikyti tai vaikui pasiekiamoje vietoje;
 3. Mėgdžioti šeimos narių kalbą, veiksmus;
 4. Bendrauti ir bendradarbiauti su kitų grupių vaikais;
 5. Suteikti džiugių emocijų.

Galimos veiklos edukacinėje erdvėje „Mažųjų teatras“:

 • Žaisti su stalo teatro pirštininėmis lėlėmis.
 • Kurti situacijas, pagal girdėtas pasakas, matytus filmukus;
 • Pamačius aktorių parodytą spektaklį darželyje, siūlyti vaikams patiems pažaisti teatrą;

Pasikviesti kitų grupių vaikus – žiūrovus.

 

 

 

 

 

 

3. Edukacinė erdvė: „Teptukas“

Edukacinės erdvės tikslas:

Spontaniškai ir savitai reikšti įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas

vizualinėje raiškoje.

Uždaviniai:

 1. Skatinti tyrinėti bei eksperimentuoti vaizdavimo priemonėmis, medžiagomis,

technikomis;

 1. Žadinti vaizduotę bei emocijas, palaikant savarankiškus sprendimus, patariant,

padedant;

 1. Sudaryti kūrybinę atmosferą sukuriant pakilią nuotaiką, nuoširdžius santykius;
 2. Rodyti dėmesį vaiko kūrybos procesui ir rezultatui, suteikti džiugių emocijų.

Galimos veiklos edukacinėje erdvėje „Teptukas“:

 • Stebint suaugusiojo judesius, tapšnoti delnais dažus, tepinėti, braukyti pirštais;
 • Eksperimentuoti tapymą kempine;
 • Kurti koliažą ant kartono;
 • Piešiant, kurti fantastines istorijas;
 • Žiūrinėti meniškai nutapytus paveikslus;
 • Rengti meninių darbų parodėles.

      

 

 

 

 

 

 

4. Edukacinė erdvė: „Gamtos kambarys“

Edukacinės erdvės tikslas:

Domėtis gamtine aplinka, norėti ją tyrinėti ir pažinti.

Uždaviniai:

 1. Ugdyti pagarbą gamtai ir gyvybei, žmonių sukurtai aplinkai;
 2. Gebėti mąstyti, samprotauti, pritaikyti žinias apie supančią aplinką kasdieninėje veikloje.
 3. Suteikti džiugių emocijų.

Galimos veiklos edukacinėje erdvėje „Gamtos kambarys“:

 • Skirstyti augalus pagal aiškiai matomus išorinius požymius (lapų, žiedų, stiebų formą, spalvą);
 • Padėti prižiūrėti augalus, domėtis kokios jų augimo, dauginimosi sąlygos;
 • Pasidžiaugti naujais augalais, pražydusiais žiedais;

Sodinti, persodinti augalus, stebėti jų augimo eigą.

    

 

 

 

 

 

 

 

5. Edukacinė erdvė: „Kaktusų oazė“

Edukacinės erdvės tikslas:

Domėtis esančia kaktusų gausa, norėti juos tyrinėti ir pažinti.

Uždaviniai:

 1. Domėtis kaktusų sandara, jų priežiūros ypatumais;
 2. Ugdyti pagarbą šios rūšies augalams;
 3. Suteikti džiugių emocijų.

Galimos veiklos edukacinėje erdvėje „Kaktusų oazė“:

 • Grupelėmis lankytis erdvėje;
 • Stebėti pražydusius kaktusus.

 

 

6. Edukacinė erdvė: „Smaližiaus virtuvėlė“

Edukacinės erdvės tikslas:

Formuoti  vaiko asmeninius sveikos mitybos ir valgymo įgūdžius.

Uždaviniai:

 1. Mokytis gražiai elgtis prie stalo, pasakyti „skanaus“, „ačiū“;
 2. Įtvirtinti taisyklingą stalo įrankių laikymą;
 3. Stengtis valgyti tvarkingai, gerti iš puoduko, naudotis servetėle.;
 4. Įtraukti vaikus į stalo padengimo veiklą;
 5. Sudaryti sąlygas praktiškai mokytis gaminti nesudėtingus maisto patiekalus;
 6. Vesti pokalbius apie sveiką gyvenseną;
 7. Suteikti džiugių emocijų.

Galimos veiklos edukacinėje erdvėje „Smaližiaus virtuvėlė“:

 • Ruošti maistą sveikatingumo dieną;
 • Švęsti vaikų gimtadienio šventes;
 • Ruoštis kalendorinėms šventėms (kepti Užgavėnių blynus, marginti, ridenti margučius, ruošti Kūčių patiekalus ir t. t.);
 • Paįvairinti kasdienines veiklas.

      

 

 

 

 

 

 

7. Edukacinė erdvė: „Vaikų skaityklėlė“

Edukacinės erdvės tikslas:

Mokyti vaikus klausytis ir kalbėti.

Uždaviniai:

 1. Pratintis išgirsti ir suprasti, ką sako kitas, mokytis kalbėti pačiam;
 2. Deklamuoti, sekti, pasakoti tautosakos ir grožinės literatūros kūrinėlius;
 3. Sudominti skaitymu, raidėmis, žodžiais bei įvairiais simboliais ir jų reikšmėmis;
 4. Skatinti domėtis raidžių bei žodžių rašinėjimu, įvairių simbolių braižymu ar piešimu;
 5. Sudominti trumpų žodelių skaitymu;
 6. Suteikti džiugių emocijų.

Galimos veiklos edukacinėje erdvėje „Vaikų skaityklėlė“:

 • Vesti pokalbius-diskusijas;
 • Kviestis tėvelius, įstaigos darbuotojus, bendruomenės narius paskaityti vaikams;
 • Inscenizuoti pasakas;
 • Ruošti kalendorines šventes;
 • Paįvairinti kasdienę veiklą.

   

 

8. Edukacinė erdvė: „Šokio klasė“

Edukacinės erdvės tikslas:

Siekti, kad ugdytiniai patirtų judėjimo, kūrybos, atlikimo ir saviraiškos džiaugsmą.

Uždaviniai:

 1. Lavinti ugdytinių gebėjimą bendrauti su bendraamžiais, kurti išreiškiant save judesiu ir šokiu.
 2. Lavinti judesių įgūdžius, kūno pažinimą, lankstumą, stiprumą, koordinaciją, taisyklingą laikyseną.

Galimos veiklos edukacinėje erdvėje „Šokio klasė“:

 • Drauge su vaikais žaisti vaizduojamuosius (darbo proceso, augalų vegetacijos, gyvūnų) šokamuosius žaidimus.
 • Interpretuoti – sugalvoti savo judesių vietoj žinomų.
 • Atlikti nesudėtingos struktūros folklorinius žaidimus, ratelius.
 • Naudoti ir kitų tautų folklorinę medžiagą.

 

 

 

 

 

 

9. Edukacinė erdvė: „Sporto salė“

Edukacinės erdvės tikslas:

Skatinti noriai, džiaugsmingai judėti, mėgti judrią veiklą, žaidimus.

Uždaviniai:

 1. Užtikrinti stambiosios motorikos įgūdžių ugdymąsi – ėjimas, bėgimas, šokinėjimas, strikinėjimas, pusiausvyros išlaikymas judant, laipiojimas aukštyn ir žemyn.
 2. Užtikrinti smulkiosios motorikos įgūdžių ugdymąsi – pirštų, delno, riešo ir rankos judesiai, akių koordinacija.
 3. Suteikti džiugių emocijų.

Galimos veiklos edukacinėje erdvėje „Sporto salė“:

 1. Kūno kultūros užsiėmimai.
 2. Sportinės šventės.        

 

 

10.  „Lauko edukacinės erdvės“

Edukacinių erdvių tikslas:

Skatinti pažinti ir suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugtis ką nors sužinojus.

Uždaviniai:

 1. Domėtis kultūrine, gamtine aplinka, norėti ją tyrinėti ir pažinti.
 2. Ugdyti pagarbą gamtai ir gyvybei, žmonių sukurtai aplinkai.
 3. Samprotauti, mąstyti apie tai, ką pastebėjo, pajuto, patyrė.

Galimos veiklos lauko edukacinėse erdvėse:

 1. Stebėti ir pavadinti augalus ir gyvūnus, esančius artimiausioje aplinkoje.
 2. Skatinti stebėti orus, metų laiką ir gamtos pokyčius, kurie tuo metu vyksta.
 3. Žaidimai su gamtine medžiaga – smėliu, akmenukais, vandeniu.
 4. Judrūs, ramūs žaidimai.
 5. Pačių sukurti žaidimai.
 6. Piešti įvairiomis medžiagomis ant įvairaus paviršiaus.
 7. Žaidimai su įrengimais.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Edukacinė erdvė: „Muzikos salė“

Edukacinės erdvės tikslas:

Skatinti vaiko raišką garsu, melodija, ritmu, dainuojant, grojant, ritmuojant,

klausantis muzikos, kuriant, improvizuojant.

Uždaviniai:

 1. Pagal vaikų amžių parinkti muzikos repertuarą, muzikinės veiklos formas, metodus, būdus;
 2. Sukurti turtingą muzikinę aplinką, skatinančią vaiką domėtis muzika ir aktyviai veikti;
 3. Palaikyti vaikų norą muzikuoti, tyrinėti ir improvizuoti;
 4. Pastebėti ir tik pozityviai vertinti vaiko muzikinę kūrybą;
 5. Muzikai gabius vaikus paskatinti mokytis muzikos mokykloje.

Galimos veiklos muzikos salėje:

 1. Dainuoti su vaikais vienbalses ir dialogines dainas;
 2. Skatinti dainuoti individualiai;
 3. Klausytis ne tik vokalinės ir instrumentinės muzikos, bet ir gyvos muzikos;
 4. Rengti koncertus, muzikinius spektaklius, pramogas, vakarones.

 

12. Edukacinė erdvė: „Seklyčia“

Edukacinės erdvės tikslas:

Supažindinti vaikus su praeities istorija.

Uždaviniai:

 1. Susipažinti su senoviniais rakandais;
 2. Klausytis pasakojimų, apie jų panaudojimą senovėje;
 3. Lyginti senovinius daiktus su dabar esančiais;
 4. Sužinoti apie senovinius papročius ir tradicijas.

 

Galimos veiklos edukacinėje erdvėje „Seklyčia“:

 1. Šventiniai rytmetėliai;
 2. Pažymėti kalendorines šventes;
 3. Paįvairinti kasdienes veiklas.