Lopšelis-darželis „Buratinas“ teikia ankstyvąjį, ikimokyklinį  ir priešmokyklinį ugdymą, vaikams nuo 0 iki 7 metų amžiaus.

Įstaigos darbo savaitė – penkiadienė.

Pirmosios ankstyvojo amžiaus grupės „Boružiukai“ darbo laikas (14 val.) – nuo 7.00 iki 21.00 val.

Antros ankstyvojo amžiaus grupės „Peliukai“ darbo laikas (4 val.) – nuo  8.00 iki 12.00 val.

Trečios ankstyvojo amžiaus grupės „Ančiukai“ darbo laikas (4 val.) – nuo  13.00 iki 17.00 val.

Ikimokyklinio amžiaus grupės „Varliukai“ darbo laikas (10 val.) – nuo 7.30 iki 17.30 val.

Ikimokyklinio amžiaus grupės „Gandriukai“ darbo laikas (10 val.) – nuo 7.30 iki 17.30 val.

Priešmokyklinio ugdymo grupės „Bitutės“ darbo laikas (10.5 val.) – nuo 7.30 iki 18.00 val.

Tėvelių pageidavimu sudaromos šeimyninės grupės.

Lopšelyje-darželyje „Buratinas“ ugdymas vyksta rugsėjo – birželio mėnesiais.

Lopšelis-darželis „Buratinas“ teikia paslaugas specialiųjų poreikių ugdytiniams. Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija, atliekanti pirminį specialųjų poreikių vertinimą. Specialiųjų poreikių ugdytiniai ugdomi integruotai vadovaujantis Akmenės rajono PPT išvadomis, individualiai taikant ugdymo būdus ir metodus. Specialiųjų poreikių ugdytiniams teikiamos logopedo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, tėveliams – informavimo ir konsultavimo paslaugos.

Lopšelyje-darželyje „Buratinas“ dirba :

kvalifikuoti ikimokyklinio ugdymo pedagogai;

ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojos;

logopedė;

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.