2017 m. įstaigoje veikia komisijos:

1. 2017 m. inventorizacijos;

2. Dokumentų ekspertų;

3.  Atestacijos;

2017 m. įstaigoje veikia darbo grupės:

1. „Veiksmo savaitei be patyčių 2017 “ organizuoti;

2. Pilietiniai iniciatyvai „Atmintis gyva, nes liudija“ organizuoti;

3. Gamtosauginės mokyklos komitetas;

4. Sveikatinimo;

5. Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo;

6. Metinės veiklos programos rengimo;

7. Strateginio plano rengimo;

8. Sveikatą stiprinančios mokyklos kokybės įsivertinimo;

9. LTOK akcijai  „Aktyvus rugsėjis 2017″organizuoti;

10. LTOK  „Olimpinės kartos“ projektui „Buratino olimpiečiai“ įgyvendinti;

11. Akmenės r. visuomenės sveikatos specialiosios programos projekto „Sveikatos versmė“ įgyvendinimui;

12. Respublikinio kūrybinio projekto „Rudens mandala“ įgyvendinimui;

13. Europos atliekų mažinimo renginių organizavimui;

14. Respublikinės konferencijos  „Edukacinės erdvė – kvietimas vaiką veikti“ organizavimui;

15. Korupcijos prevencijos;

16. Apsaugos nuo smurto tvarkai parengti;

17. Krizių valdymo komanda;

18. AMOK;

19. Respublikinio kūrybinio projekto „Rudens mandala“ įgyvendinimui;

20. Europos atliekų mažinimo renginių įgyvendinti;

21. Akmenės rajono visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektui „Sveikatos versmė“ įgyvendinimui;

22. LTOK akcijos „Aktyvus rugsėjis 2017″ įgyvendinimui;

23. LTOK „Olimpinės kartos“ projekto „Buratino olimpiečiai“ įgyvendinimui;

24. Strateginio plano 2017 -2019 m. įgyvendinimo priežiūros;