Įstaigoje veikiančios komisijos:

1. Inventorizacijos.

2. Dokumentų ekspertų.

3.  Atestacijos.

Įstaigoje veikiančios darbo grupės:

1. „Veiksmo savaitė be patyčių“.

2. Pilietiniai iniciatyvai „Atmintis gyva, nes liudija“.

3. Sveikos gyvensenos ugdymo.

4. Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo.

5. Metinės veiklos programos rengimo.

6. Strateginio plano rengimo.

7. Sveikatą stiprinančios mokyklos kokybės įsivertinimo.

8. LTOK akcijai  „Aktyvus rugsėjis“.

9. LTOK  „Olimpinės kartos“ projekto „Buratino olimpiečiai“.

10. Akmenės rajono visuomenės sveikatos specialiosios programos projektų.

11. Korupcijos prevencijos.

12. Krizių valdymo komanda.

13. AMOK.

14. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros stebėsenos.