Dalyvavimas programose, projektuose, konkursuose:

Geriausiai tvarkomų Lietuvos mokyklų edukacinių erdvių konkursas.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa – „Judėk, kad būtum sveikas“.

LTOK projektų konkursas „Olimpinė karta“.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo projektas – “Saugūs ir sveiki vaikai”.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa „Sveikatos abėcėlė“.

Projektas „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokymo įstaigose 2011–2015 m.“

Ikimokyklinių įstaigų, mokyklų, projektų konkursas „Olimpinė ugnelė į kiekvieno širdelę“.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“.

Tarptautinė, prevencinė ir intervencinė programa „Antrasis žingsnis“.

Lietuvos Respublikos sveikatą stiprinančių mokyklų projektas.

Lietuvos Respublikos ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacija „Sveikatos želmenėliai“.

LTOK judėjimas.

Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro organizuojami renginiai.

Valstybinės įmonės žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros programa „Pienas vaikams“.

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos „Vaisių vartojimo, skatinimo mokyklose“ programa.

Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, teikiant priežiūros paslaugas prailgintose darželių grupėse“.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų Nacionalinio muziejaus, Lietuvos muziejų asociacijos projektas „Muziejus-mokykla-moksleivis“.

Mažojo Princo fondo iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams“, edukacinė programa „Skaitantys vaikų darželiai“.

Kasmetinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra, Europos Sąjungos finansuojami projektai.

Investicinis projektas „Energijos efektyvumo didinimas mokykloje-darželyje „Buratinas“.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo projektas „Mylėk save – gyvenk sveikai“.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo projektas projektas „Judėjimas šokio ritmu“.

Geriausiai tvarkoma ikimokyklinio ugdymo įstaigos teritorija Akmenės rajone.

Geriausiai tvarkoma ikimokyklinio ugdymo įstaigos teritorija Lietuvoje.