1. Laisvų darbo vietų:

auklėtojos – 1,37 etato.

2. Konkursai į laisvas darbo vietas nevyksta.

Šiuo metu priešmokyklinio ugdymo grupėje  laisvų vietų nėra, ikimokyklinio ugdymo grupėse  1 laisva vieta.