1. Laisvų darbo vietų:

auklėtojos – 1,9 etato.

2. Konkursai į laisvas darbo vietas nevyksta.

Šiuo metu priešmokyklinio ugdymo grupėje laisvų vietų nėra, ikimokyklinio ugdymo grupėse  laisvų vietų nėra.