1. Laisvų darbo vietų: nėra

2. Konkursai į laisvas darbo vietas nevyksta.

3. Šiuo metu priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo grupėse  laisvų vietų nėra.