Maitinimą organizuoja UAB „Grūstė“ vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-305, Akmenės rajono savivaldybės direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu  Nr. A-917,  Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-175 (E) „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Akmenės rajono švietimo įstaigose“ ir Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-311 „Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašu”.

Už vaikų maitinimo organizavimą lopšelyje-darželyje „Buratinas“ atsakinga UAB „Grūstė“ Akmenės regiono maitinimo organizavimo vadovė Rima Meižienė.

Kilus klausimams, neaiškumams ar turint pasiūlymų skambinti tel. 8 611 58 976.

Už maitinimo valgiaraščio ir vaikų maitinimo atitiktį valgiaraščiams įstaigoje atsakinga Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistė Gražina Bogdelienė.

Telefonas pasiteiravimui 8 600 64 138.

Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis Nr. B-5

Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas 2019 m.

Lietuvos-Respublikos-sveikatos-apsaugos-ministerijos-2015-m.-rugpjūčio-27-d.-įsakymas-Nr.-V-998.pdf

Sprendimas Nr. T-92

Mokesčio už vaikų išlaikymą Akmenės rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

2018-2019 m. m. 1-3 metų vaikams  20 d. valgiaraštis

2018-2019 m. m. 4-7 metų vaikams 20 d. valgiaraštis

 

PRAŠYMAS dėl maitinimosi (nevalgymo)