Lopšelyje-darželyje ugdytiniams teikiamos pasirinkimo galimybės kūrybinei veiklai plėtoti, pagal jo asmeninius pomėgius ir ugdytinių tėvelių pageidavimus.

Neformaliojo švietimo grupės ikimokyklinio amžiaus ugdytiniams: „Mažieji olimpiečiai“ (krepšinio, futbolo, šaškių, estafečių), sporto mokytoja – Agnė Krušinskienė, „Dainorėlis“, „Mažasis muzikantas“ (dainavimo, muzikavimo), muzikos mokytoja – Živilė Garbaliauskienė, „Žiogelis“, „Po mamytės sparneliu“ (šokio), šokių mokytoja – Daiva Liuberskytė-Šukienė, „Teptukas“ (dailės), dailės mokytoja – Rita Almanis, ,,Hello“ (anglų kalbos), anglų kalbos mokytoja – Daiva Liuberskytė-Šukienė.

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ 2018–2019 M. M. II PUSMEČIO

Neformaliojo švietimo tvarkaraštis

 

Neformaliojo švietimo grupių pavadinimai

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

„Mažieji olimpiečiai“

(Agnė Krušinskienė)

 

16.00-17.15

  

 

 

 

16.00-17.00

 

 

16.00-17.00

 

 

16.00-17.00

 

 

15.00-17.00

 

 

Šokių grupė

„Žiogelis“

(Daiva Liubersytė-Šukienė)

 

 

12.45-13.30

14.00-15.00

 

 

 

 

10.15-10.45

 

 

11.00-11.45

12.45-13.30

14.00-15.00

 

 

10.00-11.15

 

 

Anglų kalba „HELLO“

(Daiva Liuberskytė-Šukienė)

 

 

11.00-11.45

 

11.00-11.45

 

_______________

 

_______________

 

11.15-12.15

Dailė

„Teptukas“

(Rita Almanis)

 

 

——————

 

———————

 

9.00-12.45

15.00-18.00

 

 

———————-

 

9.30-12.30

 

 

Integruotas ugdymas

„Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos vykdymo programa”.

LTOK ugdymo programa „Vienas už visus – visi už vieną“.

Lietuvos Respublikos ikimokyklinių įstaigų pedagogų „Sveikatos želmenėliai” sveikos gyvensenos programa.

Žmogaus sauga.

Sveikatos ugdymo programa.

Tarptautinė programa „Zipio draugai“.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymo programa.