Lopšelyje-darželyje ugdytiniams teikiamos pasirinkimo galimybės kūrybinei veiklai plėtoti, pagal jo asmeninius pomėgius ir ugdytinių tėvelių pageidavimus.

Neformaliojo švietimo grupės ikimokyklinio amžiaus ugdytiniams: „Mažieji olimpiečiai“ (krepšinio, futbolo, šaškių, estafečių), sporto mokytoja – Irena Juzėnienė, „Dainorėlis“, „Mažasis muzikantas“ (dainavimo, muzikavimo), muzikos mokytoja – Živilė Garbaliauskienė, „Žiogelis“, „Po mamytės sparneliu“ (šokio), šokių mokytoja – Daiva Liuberskytė-Šukienė, „Potepėlis“ (dailė), dailės mokytoja – Rita Almanis.

Integruotas ugdymas

„Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos vykdymo programa”.

LTOK ugdymo programa „Vienas už visus – visi už vieną“.

Lietuvos Respublikos ikimokyklinių įstaigų pedagogų „Sveikatos želmenėliai” sveikos gyvensenos programa.

Žmogaus sauga.

Sveikatos ugdymo programa.

Gamtosauginių mokyklų programa.

Tarptautinė programa „Zipio draugai“.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymo programa.