Lopšelyje-darželyje ugdytiniams teikiamos pasirinkimo galimybės kūrybinei veiklai plėtoti, pagal jo asmeninius pomėgius ir ugdytinių tėvelių pageidavimus.

Neformaliojo švietimo grupės ikimokyklinio amžiaus ugdytiniams: „Mažieji olimpiečiai“ (krepšinio, futbolo, šaškių, estafečių), vadovė – Irena Juzėnienė, „Dainorėlis“, „Muzikos takeliu“, „Mažasis muzikantas“ (dainavimo, muzikavimo), vadovė – Živilė Garbaliauskienė, „Žiogelis“, „Po mamytės sparneliu“ (šokio), vadovė – Daiva Liuberskytė-Šukienė.

Integruotas ugdymas

„Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos vykdymo programa”.

LTOK ugdymo programa „Vienas už visus – visi už vieną“.

Lietuvos Respublikos ikimokyklinių įstaigų pedagogų „Sveikatos želmenėliai” sveikos gyvensenos programa.

Žmogaus sauga.

Sveikatos ugdymo programa.

Gamtosauginių mokyklų programa.