Lopšelyje-darželyje ugdytiniams teikiamos pasirinkimo galimybės kūrybinei veiklai plėtoti, pagal jo asmeninius pomėgius ir ugdytinių tėvelių pageidavimus.

Neformaliojo švietimo grupės ikimokyklinio amžiaus ugdytiniams: „Mažieji olimpiečiai“ (krepšinio, futbolo, šaškių, estafečių), sporto mokytoja – Agnė Krušinskienė, „Dainorėlis“, „Mažasis muzikantas“ (dainavimo, muzikavimo), muzikos mokytoja – Živilė Garbaliauskienė, „Žiogelis“, „Po mamytės sparneliu“ (šokio), šokių mokytoja – Daiva Liuberskytė-Šukienė, ,,Hello“ (anglų kalbos), anglų kalbos mokytoja – Daiva Liuberskytė-Šukienė.

 

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ 2019–2020 M. M. I PUSMEČIO

Neformaliojo švietimo tvarkaraštis

Neformaliojo švietimo grupių pavadinimai

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

„Mažieji olimpiečiai“

Agnė Krušinskienė

 

 

1600–1700

„Boružiukai“

  

 

 

1600–1715

„Bitutės“

 

1600–1715

„Bitutės“

 

1600–1700

„Boružiukai“

 

1600–1800

Projektinė veikla

 

 

Šokių grupė

„Žiogelis“

Daiva Liuberskytė-Šukienė

 

 

_______________

 

940–1030

„Bitutės“

1110–1155 „Boružiukai“

1200–1300

 „Ančiukai“

 

 

1015–1100 „Boružiukai“

1200–1300

„Peliukai“

 

 

_______________

 

1120–1210

„Bitutės“

 

 

Anglų kalba „HELLO“

Daiva Liuberskytė-Šukienė

 

 

 

 

1030–1110

„Bitutės“ I gr.

 

 

1100–1140

„Bitutės“ II gr.

 

_______________

 

1000–1120

 „Bitutės“I gr.

1210–1250

„Bitutės“ II gr.

 

 

„Dainorėlis“

Živilė Garbaliauskienė

 

1100–1145 „Bitutės“

 

1600–1630 „Boružiukai“, „Drugeliai“, „Varliukai“

 

1600–1630 „Boružiukai“, „Drugeliai“, „Varliukai“

 

1100–1145

„Bitutės“

 

1110–1145

„Boružiukai“, „Drugeliai“, „Varliukai“, „Bitutės“

„Mažasis muzikantas“

Živilė Garbaliauskienė

 

1510–1540

 „Bitutės“

 

1100–1145 „Drugeliai“

1510–1540

 „Bitutės“

 

 

 

 

 

Integruotas ugdymas

„Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos vykdymo programa”.

LTOK ugdymo programa.

Lietuvos Respublikos ikimokyklinių įstaigų pedagogų „Sveikatos želmenėliai” sveikos gyvensenos programa.

Žmogaus sauga.

Sveikatos ugdymo programa „Sveikatos takeliu“.

Tarptautinė programa „Zipio draugai“.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymo programa.