Nusiskundimai dėl Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“, auklėtojų, pedagogų veiklos ir kt. turi būti pateikti raštu lopšelio-darželio direktoriui ir registruoti raštinėje. Lopšelio-darželio administracija pateiktą nusiskundimą privalo išnagrinėti kuo skubiau, bet ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas, ir atsakymą raštu pateikti pareiškėjui. Nusiskundimai žodžiu sprendžiami nedelsiant.

El. p. buratinas@akmene.lt