Lopšelyje-darželyje organizuojama įvairių kultūrinių, edukacinių renginių, dalyvaujama šalies ir tarptautiniuose projektuose.

Numatomi tradiciniai renginai Data
Atsisveikinimas su Eglute 2016-01-06
 Sausio 13-osios paminėjimas  2016-01-13
 Naujosios Akmenės kultūros centras, konkursas „Dainų dainelė“ 2016-01-16
 Šaškių varžybos pradinių klasių mokiniams 2016-01-22
 „Užgavienės“ ir žiemos sportinės pramogos 2016-02-09
 Vasario 16-osios paminėjimas 2016-02-17
 Rajoninė „Tramtatulio“ šventė 2016-03
 Rajoninės pradinių klasių šaškių varžybos 2016-03
 „Gandrinės“ 2016-03-25
 Vaikučių velykėlės 2016-04-08
 Sportinė pramoga „Aš, mano šeima ir draugai krepšinio aikštelėje“ 2016-04-28
Meno diena, šokių tarptautinis konkursas „Pumpurėliai“ 2016-04
Judėjimas sveikatos labui. Akcija „Judėk, sveikas būsi“ 2016-05-10
Mokyklos-darželio „Mažoji olimpiada“ 2016-05
Rajono pradinių klasių olimpinės žaidynės 2016-05
„Lik sveikas darželi“ 2016-05
Šeimos šventės 2016-05
4 klasės mokinių išleistuvės 2016-05
„Mokslo metų užbaigimo ir padėkos šventė“ 2016-06
„Sveikas darželi!“ 2016-09-01
Lopšelio-darželio „Buratinas“ grupių tėvų susirinkimai 2016-09
Rudens sporto šventė 2016-09-29
Rudeninis Jomarkėlis 2016-10
Mokytojo dienos paminėjimas 2016-10
Medžių puošimo šventė 2016-12
Adventinė vakaronė 2016-12
Kalėdinės šventės 2016-12