Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Sausio 13 d. Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje ,,Buratinas” vyko pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija”. 8.00 val. įstaigos languose buvo uždegtos žvakutės, kurios simbolizavo gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Šventiniame rytmetyje neformaliojo švietimo grupės ,,Dainorėlis” vaikučiai darželio draugams giedojo Lietuvos himną, deklamavo eilėraštį apie Lietuvą,  pristatė  žuvusiųjų už laisvę vardus ir pavardes – trumpai juos apibūdino. Visi vaikučiai turėjo galimybę dar kartą grįžti į praeitį, žiūrėdami trumpą filmuką apie sausio 13-osios įvykius Vilniuje.

Neformaliojo švietimo mokytoja (muzikos mokymas)

Živilė Garbaliauskienė