Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-87  “Dėl priėmimo į Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo”.