Priėmimo tvarka organizuojama Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-13 „Vaikų priėmimo į Akmenės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir grupes tvarka” ir Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu Nr. T-194 „Priėmimo į Akmenės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu”.