Specialioji pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymu 2010 m. gruodžio 14 d. Nr. XI-1232, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. Nr.  V-2068/A1-467/V-946 „Dėl kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo“, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2011 m. balandžio 11 d. Nr. V-579, Naujosios Akmenės mokyklos-darželio „Buratinas“ direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-41-1  „Dėl Vaiko gerovės komisijos sudarymo“.

Lopšelio-darželio „Buratinas“ Vaiko gerovės komisija:

Irena Girdvainienė, direktorė, – komisijos pirmininkė;

Dovilė Strakšaitė, vyresnioji logopedė – komisijos pirmininko pavaduotoja;

Gražina Bogdelienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, narė;

Vida Drąsutienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė – komisijos sekretorė;

Regina Norbutienė, vyresnioji auklėtoja – narė;

Audronė Skirmantienė, auklėtoja metodininkė – narė.

Vilma Lupeikienė, vyresnioji auklėtoja – narė.