Lopšelis-darželis „Buratinas“ teikia paslaugas specialiųjų poreikių ugdytiniams. Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija, atliekanti pirminį specialiųjų poreikių vertinimą. Specialiųjų poreikių ugdytiniai ugdomi integruotai vadovaujantis Akmenės rajono PPT išvadomis, individualiai taikant ugdymo būdus ir metodus. Specialiųjų poreikių ugdytiniams teikiamos logopedo, spec. pedagogų, mokytojo padėjėjų, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, tėveliams – informavimo ir konsultavimo paslaugos.

Lopšelio-darželio „Buratinas“ Vaiko gerovės komisija:

Dovilė Dapkuvienė, logopedė, komisijos pirmininkė;

Reda Šmitkinienė, spec. pedagogė, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Vida Drąsutienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, komisijos sekretorė;

Dalia Gylienė, auklėtoja, narė;

Regina Norbutienė, auklėtoja, narė;

Gražina Bogdelienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, narė;

Irena Girdvainienė, direktorė, narė.