Vaikų lopšelyje-darželyje veikia 6 ikimokyklinio ugdymo ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal lopšelio-darželio „Buratinas“ Ikimokyklinio ugdymo programą „Besišypsanti vaikystė“.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, Akmenės rajono savivaldybės sprendimu „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo Akmenės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, tvarkos pakeitimo“, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa, Priešmokyklinio ugdymo standartu.