Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2019 m.

Apsaugos nuo smurto gairės 2018 m.

Bendruomenės etikos kodeksas 2018 m.

Pirmosios medicininės pagalbos teikimo, įvykus nelaimingam atsitikimui, instrukcija Nr. 23

Krizių valdymo tvarkos aprašas 2018 04 23

Vaikų priėmimo į Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2018-08-31

Naujosio Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ darbo laiko apskaitos pildymo tvarka

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ informacinių ir komunikacijų technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio ‘Buratinas’ mokesčio už vaikų išlaikymą nustatymo tvarkos aprašas

Įsakymas-dėl-mokesčio-už-vaikų-išlaikymą-nustatymo-tvarkos-aprašo-patvirtinimo-2017-01-02

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ mokytojų priėmimo į darbą tvarkos aprašas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas neformaliojo švietimo organizavimo tvarka

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ nemokamo maitinimo organizavimo tvarka

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas priešmokyklinio ugdymo organizavimo 2018-2019 m.m. tvarkos aprašas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ smurto prevencijos įgyvendinimo tvarka

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio ‘Buratinas’ darbo tvarkos taisyklės

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ netiesioginio darbo su vaikais organizavimo tvarkos aprašas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo ir tėvų informavimo tvarkos aprašas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ asmens duomenų saugojimo tvarka

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ fiksuoto mokesčio lėšų panaudojimo tvarkos aprašas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio ‘Buratinas’ privatumo politika

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio ‘Buratinas’ vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio ‘Buratinas’ asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio ‘Buratinas’ mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės